Polityka prywatności


Gmina Lublin („GL”) niniejszym przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zbierania informacji (Politykę Prywatności) na stronie internetowej studenckilublin.pl oraz jej podstronach (Portal) w celu zapoznania się z nią przez Użytkownika korzystającego z usług Portalu (Użytkownik)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.
 2. Dane osobowe w Portalu mogą być zbierane i gromadzone poprzez następujące działania:
  1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych w Portalu,
  2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Portalu, czyli informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Portalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
 1. Informacje zbierane automatycznie obejmują również pliki cookies tj. niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal na urządzenie Użytkownika, na którym korzysta z Portalu (przez przeglądarkę internetową lub aplikację). Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie internetowej www.aboutcookies.org. 
 2. Informacje zbierane w formularzach służą do realizacji celów wskazanych przy wypełnianiu formularza i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny w tym pliki cookies służą do realizacji następujących celów:
  1. administrowania Portalem,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu,
  3. tworzenie statystyk oglądalności Portalu,
  4. zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,
  5. dostosowanie Portalu do potrzeb Użytkowników,
 1. GL chroni Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu GL stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

COOKIES

 1. Pliki cookies i ich wykorzystanie w Portalu:
  1. Pliki cookies służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie (Google Analitycs: __utma, __utmb, __utmc, __utmz),
  2. Pliki cookies ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Portalu, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Portalu, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie (JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE),
  3. Pliki cookies ustawiane przez szablony:
   • używane do zapamiętania preferencji wyboru rodzaju wydarzeń w kalendarzu aktualności (kultura, nauka, konferencja, wykład, konkurs),
   • używane do zapamiętania preferencji wielkości czcionki, kontrastu (contrast, text-size),
   • używane w systemach głosowania.
 1. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje Portalu mogą nie działać poprawnie.
 2. Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta. W każdej przeglądarce internetowej ustawienia plików cookies ustawia się osobno.
 3. Przy korzystaniu z Portalu część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta GL. Do celów statystycznych GL korzysta z narzędzia Google Analytics i narzędzi Facebooka, działających w oparciu o własne pliki cookies. Polityka Prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter.

DANE OSOBOWE

 1. GL jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne.
 2. GL przetwarzając dane osobowe przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Użytkowników zebrane w celach opisanych w Polityce Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 4. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu GL (procesorów, współpracowników) w związku ze świadczeniem usług na rzecz GL .
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu.
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:

I. W terminie do 31.07.2019 r. 

  1. administratorem danych osobowych jest Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jarosław Hernik, e-mail: jarek.hernik@feno.pl, pisemnie: Feno Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa.

II. Od dnia 01.08.2019 r.

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin;
 2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Witold Przeszlakowski, email: iod@lublin.eu; pisemnie: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.